دیپلماسی شهری/ شهرداری مشهد به طور رسمی رئیس کمیسیون گردشگری مجمع شهرداران آسیایی شد

  • ۲۲۹
شهری/ شهرداری مشهد به طور رسمی رئیس کمیسیون گردشگری مجمع شهرداران آسیایی شد
شهرداری مشهد

دیپلماسی شهری/ نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی: مشهد نه تنها یک شهر ملی، بلکه بین‌ المللی است

  • ۲۱۳
شهری/ نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی: مشهد نه تنها یک شهر ملی، بلکه بین‌ المللی است
مجلس شورای اسلامی

دیپلماسی هنری/ عکاس مشهدی، تنها نماینده ایران در مسابقه عکاسی حرفه‌ای پروژه‌های شهری جهان

  • ۴۵۵
هنری/ عکاس مشهدی، تنها نماینده ایران در مسابقه عکاسی حرفه‌ای پروژه‌های شهری جهان
شهرداری مشهد

دیپلماسی شهری/ تقویم فرهیخت: اسفند ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲، دومین جشنواره بین المللی هنرهای شهری مشهد

  • ۴۹۰
شهری/ تقویم فرهیخت: اسفند ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲، دومین جشنواره بین المللی هنرهای شهری مشهد
شهرداری مشهد

دیپلماسی شهری/ سفر معاون خدمات شهری شهرداری نجف به مشهد و دیدار با مسئولان شهرداری مشهد

  • ۲۷۱
شهری/ سفر معاون خدمات شهری شهرداری نجف به مشهد و دیدار با مسئولان شهرداری مشهد
شهرداری مشهد


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها