عضویت

بازدید:  ۱.۹۷۵

فرهیخته ی گرامی:

سلام ...

و سپاس که با عضویت در جمع پژوهشگران، مستندنگاران رویدادهای دیپلماتیک و دیده بانان مناسبات خارجی کلان شهر دوست داشتنی مشهد، خادمان بین المللی رضوی را در اندیشکده ی بین المللی فرهیخت و در رسالت خطیر و ۱۵ ساله ی «تعالی بین المللی شهر بهشت»، همیار و همراه هستید. با ما بمانید و ارتباط تان را با وبگاه حفظ فرمایید. مأجور و منصور باشید.

مدیر تارنما

 

پرونده ی خبری ویژه

جشنواره رسانه خورشید تهران ⚠️️ بدترین اتفاق سال
جشنواره بین المللی رسانه خورشید


رویدادهای غیر بین المللی

همه شرح

توضیح : رویدادهای فهرست شده در این بخش، رخدادهایی است که عنوان «بین المللی» دارند، اما حائز شرایط اطلاق عنوان «بین الملل» نیستند. به عنوان مثال فقط یک کشور خارجی در آن رویداد مشارکت دارد که باید از عنوان دوجانبه استفاده کرد ، یا آن رویداد، فاقد فراخوان بین المللی بوده و یا این که هیچ مستندی دال بر وجود حداقل یک میهمان، شرکت کننده یا داور خارجی در گزارش ها، اخبار، فیلم ها و یا گزارش های تصویری منتشره و... ارائه نشده است!


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها