گنبد امام رضا ع

عضویت

بازدید:  ۱.۹۷۵

فرهیخته ی گرامی:

سلام ...

و سپاس که با عضویت در جمع پژوهشگران، مستندنگاران رویدادهای دیپلماتیک و دیده بانان مناسبات خارجی کلان شهر دوست داشتنی مشهد، خادمان بین المللی رضوی را در اندیشکده ی بین المللی فرهیخت و در رسالت خطیر و ۱۵ ساله ی «تعالی بین المللی شهر بهشت»، همیار و همراه هستید. با ما بمانید و ارتباط تان را با وبگاه حفظ فرمایید. مأجور و منصور باشید.

مدیر تارنما

 

نظرات مخاطبان