انـدیشـکده بیـن‌المـللی فرهــیـخت

۱۳ سال مستنـــدنگار و دیـــده بان توسـعه روابـط خارجی مشــــهد

مرجع علمی ارزیابی و سنجش ۲۲ دیپلماسی در خراسان رضوی
ره آورد تلاش خادمان بین‌المللی رضوی در ایران و جهان اسلام

کنسولگری ها

فهرست کنسولگری ها و نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در مشهد
▪ بازدید:  ۲۰۵

۱. سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان – مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «جابر انصار»
▪ نشانی: مشهد، خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۲۲ - کوچه دو شهید – پلاک۵۲
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره های ارتباطی: تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۸۵۹۷۵۵۱ – ۳۸۵۹۷۵۵۲ 
▪ شماره دورنگار : ۳۸۵۴۴۴۰۴
▪ ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ بعدازظهر / روزهای تعطیل: جمعه
▪ روز ملی : ۲۸ مرداد
▪ بسترهای ارتباطی:
▪ پایگاه اطلاع رسانی (فعال): اینجا را کلیک فرمایید 
(یادآوری: وبگاه متأسفانه از یک سال پیش به روز نشده است!)

▪ تلگرام: اینجا را کلیک فرمایید
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب  
▪ رسانه ای: بسیار خوب


۲. کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان – مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «عارف خان بهتنی»
▪ نشانی: خیابان امام خمینی (ره) – مقابل باغ ملی 
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۲۲۲۹۸۴۵
▪ شماره دورنگار : ۳۲۲۲۷۰۴۵
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه - شنبه
▪ روز ملی : ۲۳ مارس (۳ فروردین)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: بسیار خوب
▪ رسانه ای: خوب


۳. سرکنسولگری جمهوری اسلامی عراق - مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «عبدالکریم جاسم»
▪ نشانی: بولوار فردوسی – نبش فردوسی ۲۲ (شقایق)
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
 ▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۳۸۸۰۳ - ۳۷۶۸۴۵۲۶ - ۳۷۶۳۴۱۴۳ - و ۵۶ و ۳۷۶۶۱۷۵۵
▪ شماره دورنگار: ۳۷۶۳۸۸۰۲
▪ ساعت کاری: ۸:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : پنجشنبه و جمعه
▪ روز ملی : ۲۰ژوئن
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب
▪ رسانه ای: خوب


۴. سرکنسولگری جمهوری ترکمنستان - مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «الیاس غایب اف»
▪ نشانی: مشهد، میدان ده دی – خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۲۲ پلاک ۳۴
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۸۵۴۷۰۶۶ – ۳۸۵۴۷۰۷۳
▪ شماره دورنگار : ۳۸۵۹۹۹۴۰
▪ ساعت کاری: ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه و یکشنبه
▪ روز ملی : ۲۷ اکتبر (۶ آبان)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۵. سرکنسولگری پادشاهی عربستان سعودی - مشهد (غیرفعال)  
▪ نشانی: مشهد، بولوار سجاد – خیابان مولوی – شماره ۴
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۶۰۷۷۷۸۱۳ - ۶۰۷۶۲۷۶۳
▪ شماره دورنگار : ۳۶۰۷۶۲۷۳
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل: پنجشنبه و جمعه 
▪ روز ملی: ۲۳سپتامبر (۲ مهر)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: غیرفعال
▪ رسانه ای: غیرفعال


۶. کنسولگری جمهوری قرقیزستان - مشهد
▪ نشانی: بولوار فرامرز عباسی – فرامرز عباسی ۶ – پلاک ۶۱
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۶۰۴۰۳۶۴
▪ شماره دورنگار : ۳۶۰۴۰۳۶۴
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه- شنبه
▪ روز ملی : ۳۱ آگوست (۱۰شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۷. دفتر امور کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان – تهران مستقر در مشهد
▪ نشانی: حاشیه بولوار سجاد - روبروی خیابان میلاد - ساختمان ۶۸ – واحد ۳
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۸۲۴۱۳ و ۳۷۶۱۱۶۶۶
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۸۲۴۱۳
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه
▪ روز ملی : ۹ سپتامبر ( ۱۹ شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۸. کنسولگری جمهوری ترکیه در مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «فاتح توپچو»
▪ نشانی: مشهد، بولوار خیام، بین خیام ۱۰ و ۱۲، خیابان گلایل، رو به روی گلایل ۸، پلاک ۴۵
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۶۹۵۵۹ 
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۲۰۰۳۱
▪ تلفن همراه کشیک (در روزهای تعطیل و خارج از ساعات کاری): ۰۹۳۵۹۷۴۱۷۰۷
▪ پست الکترونیکی:  consulate.mashhad@mfa.gov.tr
▪ ساعت کاری: ۹:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه و شنبه
▪ روز ملی : ۹ سپتامبر (۷ آبان)
▪ منطقه ماموریت: استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی
▪ بسترهای ارتباطی:
▪ پایگاه اطلاع رسانی (فعال): اینجا را کلیک فرمایید. 
▪ فیس بوک: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ توییتر: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: خوب


۹. دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - مشهد
▪ نشانی: بولوار سجاد – شماره ۴۵
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۴-۳۷۶۸۵۰۸۱
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۸۳۰۱۷
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه ـ شنبه
▪ روز ملی : ۲۳ مارس (۳ فروردین)
▪ وبگاه اطلاع رسانی: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب
▪ رسانه ای: خوب


* تنها کنسولگری شرق کشور خارج از استان:
سرکنسولگری جمهوری قزاقستان - گرگان
▪ سرکنسول: جناب آقای «ابوطالب احمداف»
▪ نشانی: استان گلستان – گرگان – جاده ناهار خوران- خیابان عدالت ۶۶
▪ شماره تلفن: ۰۱۷۱۵۵۳۶۰۵۵
▪ شماره دورنگار: ۰۱۷۱۵۵۳۶۰۵۵
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل: جمعه - شنبه
▪ روز ملی: ۹ سپتامبر ( ۱۹ شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی: ندارد


* برای کسب اطلاع از شمار کنسولگری های کشورهای خارجی در سایر شهرهای ایران، اینجا را کلیک فرمایید. (صفحه کنسولگری های مستقر در ایران در دانشنامه ویکی پدیا)
* آخرین به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۰

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

برترین های کنسولی

در مشهد مشاهده
فعال ترین کنسولگری: کنسولگری افغانستان

این انتخاب به چند دلیل صورت گرفته است: ۱- هفتاد درصد سرمایه‌ گذاران خارجی استان، افغانستانی ها هستند و ۶۰ درصد حجم سرمایه‌گذاری استان هم (با با ۴۴.۵ میلیون دلار) متعلق به آنان هست. همچنین از ۲۵ طرح گردشگری استان، ۱۸ طرح یعنی بیش از نیمی از آن توسط برادران افغانستانی شکل گرفته است. این افتخارات، جز با برخورداری از یک کنسولگری فعال میسور نیست! ۲- هیچ یک از کنسولگری های کشورهای خارجی، نسبت به راه اندازی وبگاه اطلاع رسانی و یا حضور فعال در شبکه های اجتماعی چون تلگرام اقدام ننموده اند و تنها وبگاه کنسولگری ها،، متعلق به کنسولگری افغانستان در مشهد است. (هرچند متأسفانه این وبگاه از یک سال پیش به روز نشده است!) اما کانال های ارتباطی تلگرام همچنان فعال است. به سهم خود از «عبدالجبار انصار» سرکنسول افغانستان در مشهد به خاطر همه خدمات از جمله فعال نگه داشتن این بستر ارتباطی سپاسگزاریم و امیدواریم به روزرسانی به موقع وبگاه نیز در اسرع وقت صورت گیرد.

شاخص ترین کنسولگری: کنسولگری پاکستان

شاخص ترین کنسولگری (در عرصه ی اجتماعی)؛ از آنجایی که این کنسولگری تاکنون فاقد وبگاه اینترنتی است، لذا اطلاع دقیقی از حجم فعالیت ها و خدمات در دست نیست و آنچه که در سایت های خبری آمده، بسیار کم و پراکنده است. اما نقش پررنگ کنسولگری در مشارکت جویی شهروندان کشور میزبان در عرصه ی «فعالیت های اجتماعی»، به خوبی قابل مشاهده و آن را شاخص و متمایز کرده است! به عنوان نمونه، اظهار همدردی های به موقع و ابراز تسلیت های کارگشا با ملت و دولت ایران چه در جریان مصائب طبیعی چون وقوع زلزله و سیل و چه در خصوص سایر حوادث ناگوار، با اقدامی بسیار ساده اما دلپذیر مانند استقرار چند میز و ایجاد فضایی صمیمی و سوگوارانه در حاشیه پیاده روی کنسولگری و روشن کردن شمع، استقرار دفتر یادبود و اقداماتی متعارف، هیچ گاه از خاطر مردمان قدرشناس مشهد نخواهد رفت! همچنین است در خصوص جشن ها و اعیاد، سهیم کردن شهروندان مشهدی در «جشن روز ملی پاکستان» در همین قالب و فضای صمیمانه در حاشیه ی پیاده روی کنسولگری و توزیع شیرینی و شربت و عکس یادگاری و ...، که در جای خود، کار بسیار ارزشمند و در خور تقدیری است، اقداماتی که از سوی هیچ یک از کنسولگری های هفت گانه در مشهد همچنین دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد (واقع در بولوار سجاد)، تاکنون شاهد نبودیم! از این رو به سهم خود از رؤسای قبلی همچنین از سرکنسول جدید پاکستان در مشهد جناب «عارف‌خان بهتنی» عمیقاً سپاسگزاریم.


میهمان فرهیخت

همه آخرین میهمانان خارجی

میهمانان فرهیخت عنوان بخشی است که آخرین و جدیدترین میهمانان غیر ایرانی حضور یافته در مشهد دوست داشتنی را در بخش های مختلف دیپلماسی رصد کرده و در این قسمت درج می کند. از خاطر نبریم که حتی در شرایط کرونایی کشور و منطقه، مشهدالرضا همه روزه پذیرای میهمانان غیر ایرانی فراوانی از کشورهای مختلف است که همه ی آنا چون به نوعی زائر بارگاه منور رضوی به شمار می آیند، شایسته ی تکریم و احترامند.


دکتر اسعد غنی جهاد الخزاعی معاون وزیر آموزش عالی عراق
دکتر اسعد غنی جهاد الخزاعی معاون وزیر آموزش عالی عراق
تاریخ سفر:پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۰

دکتر محمد جابر العطا استاندار بغداد
دکتر محمد جابر العطا استاندار بغداد
تاریخ سفر: سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰
کازو توشی آیکاوا سفیر ژاپن در تهران
کازو توشی آیکاوا سفیر ژاپن در تهران
تاریخ سفر:دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۰

دکتر عبدالمحسن ناجی المحسن رئیس دانشگاه فرات اوسط عراق
دکتر عبدالمحسن ناجی المحسن رئیس دانشگاه فرات اوسط عراق
تاریخ سفر: شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰

مطالبات فرهیخت

(پس چی شد؟) همه شرح

یادآوری: مطالبات فرهیخت، در پی رصد رویدادهایی است که علی رغم رسانه ای شدن، محقق نشده اند و یا وعده ای توسط مسئولان شهری و استانی داده شده، اما تحقق آن در بلاتکلیفی است!


رویدادهای غیر بین المللی

همه شرح

توضیح : رویدادهای فهرست شده در این بخش، رخدادهایی است که عنوان «بین المللی» دارند، اما حائز شرایط اطلاق عنوان «بین الملل» نیستند. به عنوان مثال فقط یک کشور خارجی در آن رویداد مشارکت دارد که باید از عنوان دوجانبه استفاده کرد ، یا آن رویداد،، فاقد فراخوان بین المللی بوده و یا این که هیچ مستندی دال بر وجود حداقل یک میهمان خارجی در گزارش ها و اخبار و گزارش های تصویری و... آن نشده است!


مقامات خارجی مقیم مشهد

شرح

در این بخش، با مقامات خارجی مأمور در مشهد آشنا خواهیم شد. این مقامات و مسئولان متشکل از سرکنسول های کشورهای خارجی مقیم مشهد و مسئولان دفاتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برخی از دفاتر سازمان ها و نهادهای بین المللی فعال در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و عام المنفعه هستند.


عبدالکریم جاسم کریم، سرکنسول جمهوری اسلامی عراق در مشهد

عبدالکریم جاسم کریم، سرکنسول جمهوری اسلامی عراق در مشهد | مأموریت از: آذر ۱۴۰۰


عبدالجبار انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد

عبدالجبار انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد | مأموریت از: ارديبهشت ۱۳۹۸


گلایه های فرهیخت

از مسئولان: چرا؟

گلایه های فرهیخت در پی رصد آن دسته از رویدادهایی است که به راحتی امکان برپایی آنها با «رویکرد بین المللی» وجود داشت (یا می توانست وجود داشته باشد) و دست اندرکاران می توانستند به راحتی و سهولت و سرعت و حتی با صرف کمترین هزینه چه از نظر مالی و چه از نظر زمان و فرصت، این رویداد یا اتفاق مبارک را نه در سطح نازل «ملی» بلکه در سطح «بین المللی» برگزار نمایند! یا اگر خوشبختانه آن رویداد مد نظر، با «رویکرد بین المللی» برپا شده، اما توقع و انتظار دیگری می رفت که نسبت به آن سهل انگاری یا کم توجهی و کم لطفی شده که شرح بیشتر هر موضوع به تناسب محتوا، در ابتدای هر پست اشاره شده است. شما مخاطب فرهیخته نیز می توانید خادم بین المللی رضوی باشید و با اطلاع رسانی انتظارات و توقعات و گلایه های خود، ما را در انجام این رسالت مهم یاری رسانید. سپاس

مشاهده همه


مشاهیر فرهیخت

همه چهره های ماندگار

مشاهیر فرهیخت آن دسته از مشاهیر، مفاخر و چهره های ماندگاری که در زمینه های مختلف و رشته های گوناگون به هر شکل و نحوی در داخل و یا خارج از کشور، حائز رتبه ها و افتخارات ارزشمندی با رویکرد بین المللی شده و زاده ی مشهد و یا خراسان رضوی نیز هستند، در این بخش ضمن معرفی، مورد تقدیر و تحسین واقع می شوند. شما فرهیخته ی گرامی در صورتی که با این مشاهیر و مفاخر آشنایی دارید، خواهشمندیم با معرفی آنان به اندیشکده، ما را در این رسالت گرانسنگ یاری فرمایید.


پروفسور احمد مهدوی دامغانی، استاد خراسانی دانشگاه هاروارد آمریکا
پروفسور احمد مهدوی دامغانی، استاد خراسانی دانشگاه هاروارد آمریکا

دکتر محمد منفرد، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد منفرد، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
سیده ویدا حلیمیان بانوی کماندار و افتخارآفرین خراسان رضوی
سیده ویدا حلیمیان بانوی کماندار و افتخارآفرین خراسان رضوی
دکتر محمدرضا فارسیان، مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا فارسیان، مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

خبرنامه خودکار

اگر فرصت نمی کنید هر روز به سایت سر بزنید، می توانید نشانی ایمیل خود را ثبت کنید تا آخرین مطالب، روزانه و به طور خودکار برایتان ایمیل شود.

آمار و اطلاعات فرهیخت

  • تعداد موضوعات و سرفصل ها پژوهشی: دویست موضوع
  • تعداد کل رویدادها و تعاملات ثبت شده: ۶۳۸۰
  • شمار ویدئوها: ۳۰۰ کلیپ با ۹۳.۰۰۰ بازدیدبهار پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی مشهد

بیش از ۱۱ پرواز روزانه از عراق به مشهد در دهه فاطمیه ... سفر روزانه ۱۵۰۰ مسافر غیر ایرانی که یک هزار نفر آن‌ها زائران عراقی هستند.
اطلاعات بیشتر