کنسولگری ها

فهرست کنسولگری ها و نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در مشهد
 بازدید:  ۱۸۱۵

۱. سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان – مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «جابر انصار»
▪ نشانی: مشهد، خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۲۲ - کوچه دو شهید – پلاک۵۲
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره های ارتباطی: تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۸۵۹۷۵۵۱ – ۳۸۵۹۷۵۵۲ 
▪ شماره دورنگار : ۳۸۵۴۴۴۰۴
▪ ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ بعدازظهر / روزهای تعطیل: جمعه
▪ روز ملی : ۲۸ مرداد
▪ بسترهای ارتباطی:
▪ پایگاه اطلاع رسانی (فعال): اینجا را کلیک فرمایید 
(یادآوری: وبگاه متأسفانه از یک سال پیش به روز نشده است!)

▪ تلگرام: اینجا را کلیک فرمایید
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب  
▪ رسانه ای: بسیار خوب


۲. کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان – مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «محمد شهریار»
▪ نشانی: خیابان امام خمینی (ره) – مقابل باغ ملی 
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۲۲۲۹۸۴۵
▪ شماره دورنگار : ۳۲۲۲۷۰۴۵
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه - شنبه
▪ روز ملی : ۲۳ مارس (۳ فروردین)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: بسیار خوب
▪ رسانه ای: خوب


۳. سرکنسولگری جمهوری اسلامی عراق - مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «ماهر الوان»
▪ نشانی: بولوار فردوسی – نبش فردوسی ۲۲ (شقایق)
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
 ▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۳۸۸۰۳ - ۳۷۶۸۴۵۲۶ - ۳۷۶۳۴۱۴۳ - و ۵۶ و ۳۷۶۶۱۷۵۵
▪ شماره دورنگار: ۳۷۶۳۸۸۰۲
▪ ساعت کاری: ۸:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : پنجشنبه و جمعه
▪ روز ملی : ۲۰ژوئن
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب
▪ رسانه ای: خوب


۴. سرکنسولگری جمهوری ترکمنستان - مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «الیاس قایپ اف»
▪ نشانی: مشهد، میدان ده دی – خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۲۲ پلاک ۳۴
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۸۵۴۷۰۶۶ – ۳۸۵۴۷۰۷۳
▪ شماره دورنگار : ۳۸۵۹۹۹۴۰
▪ ساعت کاری: ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه و یکشنبه
▪ روز ملی : ۲۷ اکتبر (۶ آبان)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۵. سرکنسولگری پادشاهی عربستان سعودی - مشهد   
▪ سرکنسول: جناب آقای «محمد نوار العتیبی»
▪ یادآوری: این کنسولگری در حال فعال سازی مجدد است.
▪ نشانی سابق: مشهد، بولوار سجاد – خیابان مولوی – شماره ۴
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۶۰۷۷۷۸۱۳ - ۶۰۷۶۲۷۶۳
▪ شماره دورنگار : ۳۶۰۷۶۲۷۳
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل: پنجشنبه و جمعه 
▪ روز ملی: ۲۳سپتامبر (۲ مهر)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: غیرفعال
▪ رسانه ای: غیرفعال


۶. کنسولگری جمهوری قرقیزستان - مشهد
▪ نشانی: بولوار فرامرز عباسی – فرامرز عباسی ۶ – پلاک ۶۱
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۶۰۴۰۳۶۴
▪ شماره دورنگار : ۳۶۰۴۰۳۶۴
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه- شنبه
▪ روز ملی : ۳۱ آگوست (۱۰شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۷. دفتر امور کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان – تهران مستقر در مشهد
▪ نشانی: حاشیه بولوار سجاد - روبروی خیابان میلاد - ساختمان ۶۸ – واحد ۳
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۸۲۴۱۳ و ۳۷۶۱۱۶۶۶
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۸۲۴۱۳
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه
▪ روز ملی : ۹ سپتامبر ( ۱۹ شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۸. کنسولگری جمهوری ترکیه در مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «سینان جم باش»
▪ نشانی: مشهد، بولوار خیام، بین خیام ۱۰ و ۱۲، خیابان گلایل، رو به روی گلایل ۸، پلاک ۴۵
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۶۹۵۵۹ 
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۲۰۰۳۱
▪ تلفن همراه کشیک (در روزهای تعطیل و خارج از ساعات کاری): ۰۹۳۵۹۷۴۱۷۰۷
▪ پست الکترونیکی:  consulate.mashhad@mfa.gov.tr
▪ ساعت کاری: ۹:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه و شنبه
▪ روز ملی : ۹ سپتامبر (۷ آبان)
▪ منطقه ماموریت: استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی
▪ بسترهای ارتباطی:
▪ پایگاه اطلاع رسانی (فعال): اینجا را کلیک فرمایید. 
▪ فیس بوک: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ توییتر: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: خوب


۹. دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - مشهد

▪ رئیس دفتر: سرکار خانم آقای «ماها کاشور»
▪ نشانی: بولوار سجاد – شماره ۴۵
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۴-۳۷۶۸۵۰۸۱
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۸۳۰۱۷
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه ـ شنبه
▪ روز ملی : ۲۳ مارس (۳ فروردین)
▪ وبگاه اطلاع رسانی: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب
▪ رسانه ای: خوب


* تنها کنسولگری شرق کشور خارج از استان:
سرکنسولگری جمهوری قزاقستان - گرگان
▪ نشانی: استان گلستان – گرگان – جاده ناهار خوران- خیابان عدالت ۶۶
▪ شماره تلفن: ۰۱۷۱۵۵۳۶۰۵۵
▪ شماره دورنگار: ۰۱۷۱۵۵۳۶۰۵۵
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل: جمعه - شنبه
▪ روز ملی: ۹ سپتامبر ( ۱۹ شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی: ندارد* برای کسب اطلاع از شمار کنسولگری های کشورهای خارجی در سایر شهرهای ایران، اینجا را کلیک فرمایید. (صفحه کنسولگری های مستقر در ایران در دانشنامه ویکی پدیا)


* آخرین به روز رسانی: ۸ آبان ۱۴۰۲

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

نظرات مخاطبان