کنسولگری ها

فهرست کنسولگری ها و نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در مشهد
 بازدید:  ۱۲۵۰

۱. سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان – مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «جابر انصار»
▪ نشانی: مشهد، خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۲۲ - کوچه دو شهید – پلاک۵۲
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره های ارتباطی: تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۸۵۹۷۵۵۱ – ۳۸۵۹۷۵۵۲ 
▪ شماره دورنگار : ۳۸۵۴۴۴۰۴
▪ ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ بعدازظهر / روزهای تعطیل: جمعه
▪ روز ملی : ۲۸ مرداد
▪ بسترهای ارتباطی:
▪ پایگاه اطلاع رسانی (فعال): اینجا را کلیک فرمایید 
(یادآوری: وبگاه متأسفانه از یک سال پیش به روز نشده است!)

▪ تلگرام: اینجا را کلیک فرمایید
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب  
▪ رسانه ای: بسیار خوب


۲. کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان – مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «عارف خان بهتنی»
▪ نشانی: خیابان امام خمینی (ره) – مقابل باغ ملی 
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۲۲۲۹۸۴۵
▪ شماره دورنگار : ۳۲۲۲۷۰۴۵
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه - شنبه
▪ روز ملی : ۲۳ مارس (۳ فروردین)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: بسیار خوب
▪ رسانه ای: خوب


۳. سرکنسولگری جمهوری اسلامی عراق - مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «ماهر الوان»
▪ نشانی: بولوار فردوسی – نبش فردوسی ۲۲ (شقایق)
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
 ▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۳۸۸۰۳ - ۳۷۶۸۴۵۲۶ - ۳۷۶۳۴۱۴۳ - و ۵۶ و ۳۷۶۶۱۷۵۵
▪ شماره دورنگار: ۳۷۶۳۸۸۰۲
▪ ساعت کاری: ۸:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : پنجشنبه و جمعه
▪ روز ملی : ۲۰ژوئن
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب
▪ رسانه ای: خوب


۴. سرکنسولگری جمهوری ترکمنستان - مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «الیاس قایپ اف»
▪ نشانی: مشهد، میدان ده دی – خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۲۲ پلاک ۳۴
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۸۵۴۷۰۶۶ – ۳۸۵۴۷۰۷۳
▪ شماره دورنگار : ۳۸۵۹۹۹۴۰
▪ ساعت کاری: ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه و یکشنبه
▪ روز ملی : ۲۷ اکتبر (۶ آبان)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۵. سرکنسولگری پادشاهی عربستان سعودی - مشهد (غیرفعال)  
▪ نشانی: مشهد، بولوار سجاد – خیابان مولوی – شماره ۴
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۶۰۷۷۷۸۱۳ - ۶۰۷۶۲۷۶۳
▪ شماره دورنگار : ۳۶۰۷۶۲۷۳
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل: پنجشنبه و جمعه 
▪ روز ملی: ۲۳سپتامبر (۲ مهر)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: غیرفعال
▪ رسانه ای: غیرفعال


۶. کنسولگری جمهوری قرقیزستان - مشهد
▪ نشانی: بولوار فرامرز عباسی – فرامرز عباسی ۶ – پلاک ۶۱
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۶۰۴۰۳۶۴
▪ شماره دورنگار : ۳۶۰۴۰۳۶۴
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه- شنبه
▪ روز ملی : ۳۱ آگوست (۱۰شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۷. دفتر امور کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان – تهران مستقر در مشهد
▪ نشانی: حاشیه بولوار سجاد - روبروی خیابان میلاد - ساختمان ۶۸ – واحد ۳
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۸۲۴۱۳ و ۳۷۶۱۱۶۶۶
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۸۲۴۱۳
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه
▪ روز ملی : ۹ سپتامبر ( ۱۹ شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی/ صفحات اجتماعی: ندارد
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: متوسط


۸. کنسولگری جمهوری ترکیه در مشهد
▪ سرکنسول: جناب آقای «فاتح توپچو»
▪ نشانی: مشهد، بولوار خیام، بین خیام ۱۰ و ۱۲، خیابان گلایل، رو به روی گلایل ۸، پلاک ۴۵
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۳۷۶۶۹۵۵۹ 
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۲۰۰۳۱
▪ تلفن همراه کشیک (در روزهای تعطیل و خارج از ساعات کاری): ۰۹۳۵۹۷۴۱۷۰۷
▪ پست الکترونیکی:  consulate.mashhad@mfa.gov.tr
▪ ساعت کاری: ۹:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه و شنبه
▪ روز ملی : ۹ سپتامبر (۷ آبان)
▪ منطقه ماموریت: استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی
▪ بسترهای ارتباطی:
▪ پایگاه اطلاع رسانی (فعال): اینجا را کلیک فرمایید. 
▪ فیس بوک: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ توییتر: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: متوسط
▪ رسانه ای: خوب


۹. دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - مشهد
▪ نشانی: بولوار سجاد – شماره ۴۵
▪ جانمایی روی نقشه (لوکیشن)
▪ شماره تلفن (پیش شماره ۰۵۱): ۴-۳۷۶۸۵۰۸۱
▪ شماره دورنگار : ۳۷۶۸۳۰۱۷
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعدازظهر
▪ روزهای تعطیل : جمعه ـ شنبه
▪ روز ملی : ۲۳ مارس (۳ فروردین)
▪ وبگاه اطلاع رسانی: اینجا را کلیک فرمایید.
▪ ارزیابی فعالیت ها:
▪ اجتماعی: خوب
▪ رسانه ای: خوب


* تنها کنسولگری شرق کشور خارج از استان:
سرکنسولگری جمهوری قزاقستان - گرگان
▪ سرکنسول: جناب آقای «ابوطالب احمداف»
▪ نشانی: استان گلستان – گرگان – جاده ناهار خوران- خیابان عدالت ۶۶
▪ شماره تلفن: ۰۱۷۱۵۵۳۶۰۵۵
▪ شماره دورنگار: ۰۱۷۱۵۵۳۶۰۵۵
▪ ساعت کاری: ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
▪ روزهای تعطیل: جمعه - شنبه
▪ روز ملی: ۹ سپتامبر ( ۱۹ شهریور)
▪ وبگاه اطلاع رسانی: ندارد


* برای کسب اطلاع از شمار کنسولگری های کشورهای خارجی در سایر شهرهای ایران، اینجا را کلیک فرمایید. (صفحه کنسولگری های مستقر در ایران در دانشنامه ویکی پدیا)
* آخرین به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۰

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

پرونده ی خبری ویژه

جشنواره رسانه خورشید تهران ⚠️️ بدترین اتفاق سال
جشنواره بین المللی رسانه خورشید


رویدادهای غیر بین المللی

همه شرح

توضیح : رویدادهای فهرست شده در این بخش، رخدادهایی است که عنوان «بین المللی» دارند، اما حائز شرایط اطلاق عنوان «بین الملل» نیستند. به عنوان مثال فقط یک کشور خارجی در آن رویداد مشارکت دارد که باید از عنوان دوجانبه استفاده کرد ، یا آن رویداد، فاقد فراخوان بین المللی بوده و یا این که هیچ مستندی دال بر وجود حداقل یک میهمان، شرکت کننده یا داور خارجی در گزارش ها، اخبار، فیلم ها و یا گزارش های تصویری منتشره و... ارائه نشده است!


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها