دیپلماسی اقتصادی/ دکتر «عباس جبر العلیاوی» وزیر کشاورزی کشور عراق

 • ۲۱۴
اقتصادی/ دکتر «عباس جبر العلیاوی» وزیر کشاورزی کشور عراق
>>> برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی سیاسی/ «نورالدین جان اسماعیل اف» رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان

 • ۱۱۲
سیاسی/ «نورالدین جان اسماعیل اف» رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی سیاسی / دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس با نظری؛ همکاریهای تجاری با ایران رو به گسترش است

 • ۱۵۸
سیاسی / دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس با نظری؛ همکاریهای تجاری با ایران رو به گسترش است
استانداری خراسان ر.

دیپلماسی سیاسی / «دیمیتری کالتسوف» سفیر جمهوری بلاروس در تهران

 • ۱۲۰
سیاسی / «دیمیتری کالتسوف» سفیر جمهوری بلاروس در تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.


دیپلماسی سیاسی / «چانگ هوآ» سفیر جمهوری خلق چین در ایران

 • ۱۲۲
سیاسی / «چانگ هوآ» سفیر جمهوری خلق چین در ایران


دیپلماسی سیاسی/ «قاری دین محمد حنیف» وزیر اقتصاد دولت افغانستان

 • ۳۲۴
سیاسی/ «قاری دین محمد حنیف» وزیر اقتصاد دولت افغانستان


دیپلماسی فرهنگی/ حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق

 • ۳۱۳
فرهنگی/ حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق


دیپلماسی سیاسی/ دیدار حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق با استاندار با محوریت زائران دو کشور

 • ۳۵۶
سیاسی/ دیدار حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق با استاندار با محوریت زائران دو کشور
استانداری خراسان ر.

دیپلماسی سیاسی / دیدار گوسال اعظم سارکر سفیر بنگلادش با یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی

 • ۳۴۰
سیاسی / دیدار گوسال اعظم سارکر سفیر بنگلادش با یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی
استانداری خراسان رضوی


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها