دیپلماسی❜ سیاسی/ دکتر «بدر عبدالله المنیخ» سفیر کویت در ایران و معاون سابق نماینده دائم کویت در سازمان ملل

 • ۴۹
سیاسی/ دکتر «بدر عبدالله المنیخ» سفیر کویت در ایران و معاون سابق نماینده دائم کویت در سازمان ملل

>>> برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک فرمایید.

عکس با کیفیت تر از دکتر «بدر عبدالله المنیخ» سفیر کویت در ایران

دیپلماسی❜ اقتصادی/ دکتر «عباس جبر العلیاوی» وزیر کشاورزی کشور عراق

 • ۳۰۷
اقتصادی/ دکتر «عباس جبر العلیاوی» وزیر کشاورزی کشور عراق
>>> برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی❜ سیاسی/ سفر یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی و هیئت همراه به عراق و دیدار با مقامات استان نجف

 • ۲۰۳
سیاسی/ سفر یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی و هیئت همراه به عراق و دیدار با مقامات استان نجف
استانداری خراسان ر.

دیپلماسی❜ سیاسی/ «نورالدین جان اسماعیل اف» رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان

 • ۱۶۵
سیاسی/ «نورالدین جان اسماعیل اف» رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی❜ سیاسی / دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس با نظری؛ همکاریهای تجاری با ایران رو به گسترش است

 • ۲۱۴
سیاسی / دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس با نظری؛ همکاریهای تجاری با ایران رو به گسترش است
استانداری خراسان ر.

دیپلماسی❜ سیاسی / «دیمیتری کالتسوف» سفیر جمهوری بلاروس در تهران

 • ۱۷۷
سیاسی / «دیمیتری کالتسوف» سفیر جمهوری بلاروس در تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.


دیپلماسی❜ سیاسی / «چانگ هوآ» سفیر جمهوری خلق چین در ایران

 • ۱۶۹
سیاسی / «چانگ هوآ» سفیر جمهوری خلق چین در ایران


دیپلماسی❜ سیاسی/ «قاری دین محمد حنیف» وزیر اقتصاد دولت افغانستان

 • ۳۹۷
سیاسی/ «قاری دین محمد حنیف» وزیر اقتصاد دولت افغانستان


دیپلماسی❜ فرهنگی/ حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق

 • ۳۶۸
فرهنگی/ حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراقتارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها