دیپلماسی اقتصادی/ دکتر «عباس جبر العلیاوی» وزیر کشاورزی کشور عراق

  • ۲۸۴
اقتصادی/  دکتر «عباس جبر العلیاوی» وزیر کشاورزی کشور عراق
>>> برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی فرهنگی/ استاندار کربلا از هنرهای خراسان رضوی به عنوان سوغات زائر استقبال کرد

  • ۱۸۶
فرهنگی/ استاندار کربلا از هنرهای خراسان رضوی به عنوان سوغات زائر استقبال کرد
اداره کل ارشاد

دیپلماسی سیاسی/ «نورالدین جان اسماعیل اف» رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان

  • ۱۴۶
سیاسی/ «نورالدین جان اسماعیل اف» رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی سیاسی / دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس با نظری؛ همکاریهای تجاری با ایران رو به گسترش است

  • ۱۹۵
سیاسی / دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس با نظری؛ همکاریهای تجاری با ایران رو به گسترش است
استانداری خراسان ر.

دیپلماسی سیاسی / «دیمیتری کالتسوف» سفیر جمهوری بلاروس در تهران

  • ۱۵۵
سیاسی / «دیمیتری کالتسوف» سفیر جمهوری بلاروس در تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.


دیپلماسی فرهنگی/ حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق

  • ۳۵۲
فرهنگی/ حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراقتارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها