دیپلماسی❜ دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی آبان 89 در مشهد برگزار می شود

  • بازدید: ۶۵۴
ترسیم چشم انداز و ارائه راهبرد هایی به منظور گسترش تعمیق روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی در مشهد بررسی و مطالعه می شود. دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده با همت مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی ، دانشگاه فردوسی مشهد و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و حمایت تعدادی از سازمان ها و موسسات در روزهای چهارم و پنجم آبان ماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار می شود... بهره گیری از یافته های جدید پزوهشی و تجارب سازمانی در زمینه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش ها در روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی ، کمک به شکل گیری شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی بین مراکز علمی و دستگاه های اجرایی ، بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی در عرصه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و ترسیم چشم انداز و ارائه راهبردهایی به منظور گسترش و تعمیق روابط ایران و آسیای مرکزی از اهداف این همایش هستند . رئیس مرکزتحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی درباره این همایش گفت: روابط فرهنگی و اجتماعی، روابط اقتصادی ، روابط سیاسی و امنیتی از محورهای دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی می باشد. دبیر اجرایی همایش در رابطه با نحوه ارسال مقاله افزود: چکیده و اصل مقاله می بایست با رعایت تمامی نکات دستورالعمل نگارش مقاله در دو قالبword 2003وpdf به یکی از دو روش زیرتهیه و به دبیرخانه همایش ارسال شود. الف) ارسال به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه ب) ارسال به وسیله پست پیش از همراه با لوح فشرده حاوی فایل مقاله. مرتضی نخعی شریف با اشاره به این مطلب که آثار ارسالی به دبیرخانه قابل استرداد نمی باشدو افزود: مهلت ارسال چکیده مقاله تا 30/2/89 و اعلام نتایج داوری چکیده مقالات تا 11/3/89 می باشد گفت: مهلت ارسال اصل مقاله 31 /4/89 و اعلام نتایج نهایی 31/6/89 است و همایش در روزهای چهارم و پنجم آبان ماه در مشهد برگزار می شود. رئیس دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی گفت: نشانی دبیرخانه همایش ، مشهد – دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی با کدپستی 9177948883 و شماره تلفن های 33- 8796829 داخلی 350 می باشد. وی در مورد نشانی پست الکترونیکی همایش نیز خاطر نشان کرد:‌ http://cac2.um.ac.ir می باشد.-----------------------اطلاعات تکمیلی:دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم‌انداز آیندهمکان همایش : دانشگاه فردوسی مشهدزمان همایش :‌ 4 و 5 آبان 1389محورهای همایش1-روابط فرهنگی اجتماعی2-روابط اقتصادی3-روابط سیاسی – امنیتیتاریخ های مهممهلت ارسال چکیده : 20/2/1389اعلام نتایج داوری چکیده مقالات : 31/2/1389مهلت ارسال اصل مقاله : 31/4/1389اعلام نتیجه نهایی  : 31/6/1389برگزاری همایش : 4 و 5 آبان 1389دبیرخانه همایشمشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، طبقه سومتلفن :‌ 33-8796829-0511  داخلی 350همراه : 09156214963نمابر : 8796827-0511وب سایت : http://cac2.um.ac.irپست الکترونیک : cac22@um.ac.ir

:: لینک کوتاه مطلب :: farhikhtt.ir/post/227


Share


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها