دیپلماسی ورزشی /موانع فرهیخت: علیرضا تاج فیروز، مدیرکل ورزش و جوانان استان/ موافقت با خروج امتیاز سومین دوره مسابقات بین المللی دوومیدانی از مشهد به تهران

  • ۳۹۴
ورزشی /موانع فرهیخت: علیرضا تاج فیروز، مدیرکل ورزش و جوانان استان/ موافقت با خروج امتیاز سومین دوره مسابقات بین المللی دوومیدانی از مشهد به تهران
>>> برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک فرمایید.

دیپلماسی سیاسی/ موانع فرهیخت: پوپولیسم و پروپاگاندا، دو بلای جان برخی از مسئولان و آفت تعالی دیپلماسی های ۲۲ گانه ی مشهد دوست داشتنی

  • ۱۳۴
سیاسی/ موانع فرهیخت: پوپولیسم و پروپاگاندا، دو بلای جان برخی از مسئولان و آفت تعالی دیپلماسی های ۲۲ گانه ی مشهد دوست داشتنی

پوپولیسم، این بلای جان برخی از مسئولان شهر و استان امام مهربانی ها «خراسان رضوی» و آفت خانمان سوز تعالی دیپلماسی های ۲۲ گانه ی مشهد دوست داشتنی، یکی از مهمترین موانع، چالش ها و آسیب هایی است که برخی از مسئولان و کارگزاران ما با آن مبتلی هستند.


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها