دیپلماسی عبدالکریم جاسم کریم، سرکنسول سابق جمهوری اسلامی عراق در مشهد

  • ۵۵۹
عبدالکریم جاسم کریم، سرکنسول سابق جمهوری اسلامی عراق در مشهد

❖ آغاز مأموریت: جمعه, ۵ آذر ۱۴۰۰

❖ پایان مأموریت: شنبه ده دی ۱۴۰۱ 

دیپلماسی «عارف خان بیتاتی» سرکنسول سابق جمهوری پاکستان در مشهد

  • ۲۹۷
«عارف خان بیتاتی» سرکنسول سابق جمهوری پاکستان در مشهد

❖ آغاز مأموریت: دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

❖ پایان مأموریت: یکشنبه، ۱ آبان ۱۴۰۱

دیپلماسی سیاسی/ «فاتح توپچو» سرکنسول سابق کشور ترکیه در مشهد

  • ۶۶۵
سیاسی/ «فاتح توپچو» سرکنسول سابق کشور ترکیه در مشهد
>>> مشاهده ی تصاویر بیشتر ....


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها